Welkom
Leeropdracht en advisering
Utopia. Naar ander onderwijs. Document voor de toekomst
Leeropdracht en advisering
Leeropdracht en advisering
Leeropdracht en advisering
Wetenschappelijke biografie
Leeropdracht en advisering
Herstel van de pedagogische dimensie
Leeropdracht en advisering
Met andere ogen naar onderwijs en opvoeding kijken
Leeropdracht en advisering
Jezelf zijn. Over autonomie in het onderwijs
Leeropdracht en advisering
Leiderschap
Leeropdracht en advisering
blanco
Naar onderwijs in blauw
Naar onderwijs in blauw

Boek: “Utopia. Naar ander onderwijs. Document voor de toekomst”

Luc Stevens, emeritus hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht

en ‘founding father’ van het NIVOZ – Nederlands Instituut voor Onderwijs- en

Opvoedingszaken, schreef op de backcover van dit boek het volgende: .


“Dit boek is geschreven vanuit een diepgaande betrokkenheid bij onze schoolgaande kinderen en jongeren, liefde voor onderwijs en grote eruditie. Dolf van den Berg brengt hier zijn idealen, kennis, ervaring en wijsheid samen in een evenwichtige compositie van een nieuwe school. Niet één die utopisch zal blijven, nee, ze ligt binnen handbereik. Dat is het kenmerk van elk ideaal-typisch beeld, het ideale kunnen we niet bereiken, maar het typische wel. Voor de auteur is het typische dat onze scholen mensenscholen worden. Het gaat hem om ‘het hervinden van de leerling als mens’, zoals hij schrijft, in diep respect voorde uniciteit en het potentieel van ieder kind. Dit pedagogische motief brengt hem bij een school als ‘gemeenschap van waarheid en waardigheid’, die hij vervolgens onderwijskundig vorm geeft. Dat is het belangwekkende van dit boek: een modern, goed gefundeerd pedagogisch concept wordt onderwijskundig vorm gegeven. Dan ontstaat een school die niet meer uit is op ‘standaardisatie en beheersing’, maar een school die zin geeft. Een school waarin de leerling geen afgeleide is van het curriculum, maar omgekeerd, leraar en leerling in interactie een curriculum tot leven brengen. Een bijzonder waardevol boek voor wie streeft naar een leerling- en leraarwaardige school en een stevig fundament voor de praktijk zoekt.”Gegevens over het boek:


Dolf van den Berg (2018). Utopia. Naar ander onderwijs. Document voor de toekomst. Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch: Gompel&Svacina. ISBN: 978 94 6371 0183. Kosten: € 29,90. Te bestellen bij de uitgever of andere verkooppunten.