Start
Leeropdracht en advisering
Leeropdracht en advisering
Wetenschappelijke biografie
Wetenschappelijke biografie
Manifest “Naar onderwijs in blauw"
Manifest “Naar onderwijs in blauw"
Utopia: Naar ander onderwijs. Document voor de toekomst
Utopia: Naar ander onderwijs. Document voor de toekomst
Overige publicaties
Overige publicaties
Alle publicaties
Alle publicaties

Voor ontwikkelingsgericht passend onderwijs is de volgende vraag bepalend:

Wat heeft dit kind of deze leerling (ook die met een specifieke, niet te complexe ondersteuningsbehoefte) in deze situatie, op dit moment, in deze fase van zijn of haar ontwikkeling nodig en hoe helpen wij dat als leraren, mentoren of coaches mogelijk te maken?

Ontwikkelingsgericht passend onderwijs baseert zich op de ontwikkeling van leerlingen met hun grote onderlinge verschillen op biologisch, neurologisch, sociaal en psychologisch vlak.

Dit onderwijs is meer dan alleen zorgen voor de juiste plaatsing van de leerling met een beperking. Het gaat ook om een verandering van aspecten zoals doelen, middelen, ruimtes en normering. Ontwikkelingsgericht passend onderwijs is ook het voorportaal van inclusief onderwijs en ingebed in het streven naar een inclusieve samenleving waar iedereen erbij hoort.


Dit essay is ontwikkeld in het kader van de nationale evaluatie van passend onderwijs in 2020. Het wil een aanzet geven tot een duurzaam ontwikkelingsgericht onderwijssysteem met belangrijke voorstellen voor wijziging, zoals het vervangen van de Centrale Examens door maatwerkdiploma’s gebaseerd op certificaten op niveau met zorg voor de civiele effecten. Daarnaast moeten bij wet het zittenblijven, afstromen en voorwaardelijk overgaan verboden worden. Elke leerling is welkom en verdient een doorgaande ontwikkeling.


Gegevens over het boek:


Dolf van den Berg (2020). De toekomst van ons onderwijstelsel. Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch: Gompel&Svacina. ISBN: 978 94 6371 187 6. Kosten: € 20,00. Te bestellen bij de uitgever of andere verkooppunten.
  

De toekomst van ons onderwijsstelsel

Nieuw essay “De toekomst van ons onderwijsstelsel”