Start
Leeropdracht en advisering
Leeropdracht en advisering
Wetenschappelijke biografie
Wetenschappelijke biografie
Manifest “Naar onderwijs in blauw"
Manifest “Naar onderwijs in blauw"
De toekomst van ons onderwijsstelsel
De toekomst van ons onderwijsstelsel
Utopia: Naar ander onderwijs. Document voor de toekomst
Utopia: Naar ander onderwijs. Document voor de toekomst
Overige publicaties
Overige publicaties

Boeken, hoofdstukken en artikelenBOEKEN


Berg, Dolf van den (2020). De toekomst van ons onderwijsstelsel.

         Gompel&Svacina: Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch

Berg, Dolf van den (2019). Naar onderwijs in blauw. Aan de vanzelfsprekendheden voorbij.

        Gompel&Svacina: Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch.

Berg, Dolf van den (2018). Utopia. Naar ander onderwijs. Document voor de toekomst.

        Gompel&Svacina: Oud-Turnhout / 's-Hertogenbosch

Berg, Dolf van den (2016). Met andere ogen naar onderwijs en opvoeding kijken

         Betekenis van ‘geest-brein’ onderzoek. Garant: Antwerpen/Apeldoorn. 

Berg, Dolf van den (2015). Herstel van de pedagogische dimensie in de ontwikkeling

        van mens en wereld. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Berg, Dolf van den (2014). Jezelf zijn. Over autonomie in het onderwijs.        

         Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Berg, Dolf van den, Stevens, Luc, & Vandenberghe, Roland (2013). Leidinggevende,wie ben je?

         Postmoderne visie op leidinggeven in het onderwijs.

         Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Berg, Dolf van den (2009). Onderwijsinnovatie: Geen verzegelde lippen meer.

        Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Berg, Dolf van den (2007, 20092). Denk aan je mensen! Weerbarstigheid te lijf in onderwijs en elders.

        Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Berg, R. van den (2002). Existentiële belevingen van leraren bij hun onderwijs.

        Nijmegen University Press.

Berg, R. van den, & Vandenberghe, R. (1999). Succesvol leiding geven aan onderwijsinnovaties:

         investeren in mensen Alphen a/d Rijn: Samsom.(Deventer: Kluwer).

Berg, R. van den, & Vandenberghe, R. (1999). Onderwijsvernieuwing: zorgvuldig mensenwerk.

        's-Hertogenbosch: KPC Groep.

Berg, R. van den, Lauwerijssen, M., Sanner, R., & Ros, A. (1998). Adaptief Onderwijs:

         hoe doe je dat en wat zie je dan? 's-Gravenhage: PMPO.

Berg, R. van den, Heuvel, K. van den, Sleegers, P., & Geijsel, F. (1997).

       Transformatie in het onderwijs. Hoe met vernieuwingen om te gaan?

        MESOfocus, 29. Houten: Educa­tieve Partners Nederland.

Berg, R. van den, & Vandenberghe, R. (1995). Wegen van betrokkenheid. Reflecties op onderwijsvernieuwing

        Tilburg: Zwijsen.

Berg, R. van den (1990). Transformatief vernieuwingsbeleid. Inaugurele rede KU

         Nijmegen. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Berg, R. van den (Red.) (1990). Bouwstenen voor evaluatie. Houten/Antwerpen: Bohn, Stafleu Van Loghum.

Berg, R. van den, Hameijer, U. & Stokking, K. (Eds.) (19­88). Dissemination reconsidered: the demands of

         implementa­tion. International School Improvement Project (ISIP). Leuven: ACCO.

Berg, R. van den, & Vandenberghe, R. (1988). Onderwijsvernieuwing op een keerpunt. Onderzoek,

         prak­tijkverkenningen en begeleiding in een veranderend tijdsbeeld. Tilburg: Zwijsen.

Berg, R. van den, & Hermeling, P. (Red.) (1986). Ervaringen met het Betrokkenheidsmodel.

        's-Hertogenbosch: Katholiek Pedagogisch Centrum.

Berg, R. van den, & Vandenberghe, R. (1986). Strategies for large-scale change in education:

         dilemmas and solutions. International School Improvement Project (ISIP). Leu­ven: ACCO.

Berg, R. van den, & Vandenberghe, R. (1984). Grootschaligheid in de onderwijsvernieuwing.

        Tilburg: Zwijsen.

Berg, R. van den (1984). Voorlichting: een strategie tot verandering. Meppel: Boom.

Berg, R. van den, & Vandenberghe, R. (1981, 19842) Onderwijsinnovatie in verschuivend perspectief.

        Tilburg: Zwijsen.

Berg, R. van den, & Vandenberghe, R. (1981). Voorbeeld-interviews en codeeroefeningen. Behorend bij

        Onderwijsinno­vatie in verschuivend perspectief. Tilburg: Zwijsen.

Berg, R. van den (1979). Onderwijsbegeleiding in de praktijk. Tilburg: Zwijsen.

Berg, R. van den (1977, 19792). Individualisering. Beschrijving en waardering van het onderwijsleergedrag

         bij individualiserend leesonderwijs in de lagere school. Proefschrift. Tilburg: Zwijsen.

Berg, R. van den, & Lintelo, H.G. te (1977). AVI: Individualisering van het onderwijs.

         Map 1: Observatie en begeleiding van individualiseringsvormen.

         Map 2: Individualisering van het leesonderwijs. 's-Hertogenbosch: Katholiek Pedagogisch Centrum.

HOOFDSTUKKENBerg, R. van den (2004). Sturing en de betekenisgeving door leerkrachten bij innovatieprocessen.

         In G. Kelchtermans (Red.), De stuurbaarheid van onderwijs. Tussen kunnen en willen, mogen en moeten

         (pp. 121-140).Universitaire Pers Leuven: Studia Paedagogica 37.

Berg, R. van den & Sleegers, P. (2003). The importance of teachers’subjective perceptions of educational

         innovations: The case of adaptive teaching. In O.Saracho, & B. Spodek (Eds.),

         Contemporary Perspectives in Early Childhood Education (pp. 43-58). Information Age Publishing, Inc.

Berg, R. van den, & Vernooy, K. (2001). Implementatie van onderwijsinnovaties:

         naar een samenhangende benadering. In: B. P. M. Creemers & A. A. M. Houtveen (Red.),

         Onderwijskundig Lexicon, Editie III: Onderwijsinnovatie  (pp.28-41). Alphen aan den Rijn: Kluwer.

Berg, R. van den, & Sleegers, P. (2000). La capacidad de innovación en las escuelas de secundaria: un estudio

         cualitativo. In A. Estebaranz (Ed.), Construyendo el cambio: perspectivas y propuestas de innovación

         educativa (pp. 329-350).Universidad de Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla Manuales

         Universitarios.

Vandenberghe, R. & Berg, R. van den (1997). Onderwijsvernieuwing en professionele ontwikkeling

         van leraren. In Th. Bergen, A. Knoers & P. Sleegers (Red.), Perspectieven op de school in dynamische

         ontwikkeling (pp. 145-163). Alphen a/d Rijn: Samsom HD Tjeenk Willink.

Berg, R. van den, & Sleegers, P. (1996). Building innovative capacity and leadership. In K. Leithwood,

         J. Chapman, D. Corson, Ph. Hallinger & A. Hart (Eds.), International Handbook of Educational

         Leadership and Administration, Part 2 (pp. 653-699). Boston/London: Kluwer Academic Publishers.

Berg, R. van den, & Godfroij, A. J. A. (1992). Nieuwe sleutels tot innovatie.Handboek Organisatie,

         BC 25.350-1-35, afl. 32. Alphen aan den Rijn: Samsom.

Berg, R. van den (1992). Innovatie: een strategisch vraagstuk binnen scholen. In J.M. Biskop (Red.),

         Zorg voor kwaliteit (pp. 15-28). Roosendaal: Stichting Onderwijs­dag West-Brabant.

Berg, R. van den (1990). Vernieuwen, steeds maar weer, steeds maar weer en steeds maar weer.

         In C. Aarnoutse & M. Voeten (Red.), Gaat en onderwijst. Liber amicorum voor dr. M.J.C. Mommers

         (pp. 251-263). Tilburg: Zwijsen.

Berg, R. van den (1990). Plaats en functie van evaluatie bin een dienstverlenend instituut.

         In R. van den Berg (Red.), Bouwstenen voor evaluatie (pp. 3-18).

         Houten/ Ant­werpen: Bohn, Stafleu Van Loghum.

Berg, R. van den (1990). Vormgeving van evaluatiebeleid in een organisatie.

         In R. van den Berg (Red.), Bouwstenen voor evaluatie (pp. 187-210).

         Houten/Antwerpen: Bohn, Stafleu Van Loghum.

Berg, R. van den (1990). Marx: bouwer van een belangrijk toekomstscenario.

         In J. H. G. I. Giesbers & F. van der Krogt (Red.), Werken met modellen in organisaties

         (pp. 45-54). Alphen a/d Rijn: Samsom.

Berg, R. van den (1989). Strategies of external support: Fac­tors, tensions, implications and messages.

         In K. Seashore Louis & S. Loucks (Eds.), Supporting school improvement: a comparative perspective.

        International School Improvement Project (ISIP) (pp. 65-87). Leuven: ACCO.

Berg, R. van den, & Wijlick, W. van (1989). Supporting school improvement: the Dutch case.

         In K. Seashore Lou­is & S. Loucks (Eds.), Supporting school improvement: a com­para­tive perspective.

         International School  Improvement Project (ISIP) (pp. 185-198). Leuven: ACCO.

Berg, R. van den, & Hameijer, U. (1988). Introductory remarks and seminar issues.

         In R. van den Berg, U. Hameijer and K. Stokking (Eds.), Dissemination reconsidered: the demands of

         implementation. International School Improvement Project (ISIP) (pp. 19-30). Leu­ven: ACCO.

Berg, R. van den (1988). Some dissemination approaches in the perspective of implementation.

         In R. van den Berg, U. Hameijer & K. Stokking (Eds.), Dissemination reconsidered: the demands of

         implementation. International School Improvement Project (ISIP) (pp. 45-66). Leuven: ACCO.

Berg, R. van den (1987). Op zoek naar nieuwe ontwikkelingen. In L. Offenberg & C. Winnubst (Red.),

         Het Betrokkenheidsmodel in ontwikkeling (pp. 105-121). 's-Hertogenbosch: Katholiek Pedagogisch

         Centrum.

Berg, R. van den (1987). Internal support of schools. In R. Vandenberghe & G.E. Hall (Eds.),

         Research on internal change facilitation in schools (pp. 71-97). Leuven: ACCO.

Berg, R. van den (1985). The Concerns-Based-Adoption-Model. In D. Sixt (Ed.), Negotation of meaning in

         foreign lan­guage teaching and learning (pp. 152-183). Amsterdam: Goethe-Instituut.

Berg, R. van den (1985). Onderzoek naar begeleidings­interventies van schoolleiders.

         In K. B. Koster & N. Kwantes (Red.), Schoolbegeleiding, leerproblemen en schooluitval.

        Bijdragen tot de onderwijsresearchdagen 1984 (pp. 60-71). Lisse: Swets & Zeitlinger.

ARTIKELENBerg, Dolf van den (2015a). Herstel van de pedagogische dimensie. De Nieuwe Meso, 2(3), 28-32.

Berg, Dolf van den (2015b). Het prachtige risico van Biesta? De Nieuwe Meso, 2(3), 68-74.

Berg, Dolf van den (2015c). Recht doen aan de waardigheid van de ander. Is de ander een ‘afgeleide’ van mijn

         eigen beeld en gelijkenis? NIVOZ-Forum, 17 september.

Berg, Dolf van den (2015d). De kracht van vertrouwen en de ontwikkeling van mensen.

        NIVOZ-Forum, 24 september. Een drieluik van artikelen over pedagogische tact

        Berg, Dolf van den (2016a). Pedagogische tact, verrijkt vanuit internationa perspectief.

        NIVOZ-Forum, 3 maart

        Berg, Dolf van den (2016b). Pedagogische tact en de Duitse pedagogische literatuur.

        NIVOZ-Forum, 7 maart.

        Berg, Dolf van den (2016c). Pedagogisch ethos en het meesterschap van de pedagoog.

        NIVOZ-Forum, 10 maart.

Berg, Dolf van den (2016d). Pedagogisch ethos als bedding voor pedagogische tact.

        NIVOZ-Forum, 12 mei.

Berg, R. van den (2002). Teachers’ Meanings Regarding Educational Practice.

        Review of Educational Research ,72(4), 577-625.

Berg, R. van den, Sleegers, P., & Pelkmans, T. (2002). Research into interventions from a cultural-individual

         perspective. Studies in Educational Evaluation, 28(2), 147-175.

Geijsel, F., Sleegers, P., Van den Berg, R., & Kelchtermans, G. (2001). Conditions fostering the

        implementation of large-scale innovation programs in schools: Teachers'perspectives.

        Educational Administration Quarterly, 37(1), 130-166.

Berg, R. van den, Sleegers, P., & Geijsel, F. (2001). Concerns of teachers about adaptive teaching: Evaluation

        of a support program. Journal of Curriculum and Supervision, 16(3), 245-258.

Sleegers, P., Berg, R. van den, & Geijsel, F. (2000). Building innovative schools: the need for new approaches.

        Teaching and Teacher Education, 16, 801-808.

Berg, R. van den, Sleegers, P., Vandenberghe, R., & Geijsel, F. (2000). Implementation of an innovation:

         Meeting the concerns of teachers. Studies in Educational Evaluation, 26(4), 331-347.

Berg, R. van den, & Ros, A. (1999). The permanent importance of the subjective reality of teachers during

         educational innovation: a concerns - based approach. American Educational Research Journal,

         36(4), 879-906.

Geijsel, F., Sleegers, P., & Van den Berg, R. (1999). Transformational leadership and the implementation

         of large-scale innovation programs. Journal of Educational Administration, 37(4), 309-328.

Berg, R. van den, Vandenberghe, R., & Sleegers, P. (1999). Management of innovations from a

         cultural-individual perspective. School Effectiveness and School Improvement, 10(3), 321-351.

Geijsel, F., Van den Berg, R., Sleegers. P. (1999). The innovative capacity of schools in primary education:

         a qualitative study. International Journal of Qualitative Studies in Education, 12(2), 175-191. .

Berg, R. van den, & Ros, A. (1998). Analyse van de subjectieve realiteit van docenten bij

         onderwijsvernieuwing. Pedagogische Studiën, 75, 36-51.

Berg, R. van den, & Sleegers, P. ( 1996). The innovative capacity of secondary schools: a qualitative study.

         Qualitative Studies in Education, 9(2), 201-223.

Geijsel, F., Berg, R. van den, & Sleegers, P. (1996). Het innovatief vermogen van scholen in het

         basisonderwijs: een tweede vooronderzoek. Studiën, 73, 42-55.

Berg, R. van den, &  , R. (1996). VernPedagogische ieuwen: samenspel tussen professionele ontwikkeling van

         docenten en schoolontwikkeling. School & Begeleiding, 3, 11-15.

Berg, R. van den & Beek, A. ter (1995). Het innovatief vermogen van een school als basis voor kwaliteitszorg.

         Mesomagazine, 82, 2-9.

Visser. J., Berg, R. van den, & Roelofs, E. (1995). Characteristics of the AVMB educational route

        (General preparation for society and career). Studies in Educational Evaluation, 21, 23-42

Berg, R. van den, Sleegers, P., Bakx, E., & Eerden, E. van der (1994). Het innovatief vermogen van scholen

         in het voortge­zet onderwijs: een kwalitatief vooronder zoek. Pedagogische Studiën, 71(6), 402-419.

Berg, R. van den, & Koele, A. (1994). De betrokkenheid van leerkrachten in het geding, een zondagse en een

        doordeweekse didactiek. Van Horen Zeggen, 35(2), 24-31.  

Visser, J., & Berg, R. van den (1994). AVI 20 jaar: over het 'oude' en het 'nieuwe'. Kompact, 52, 2-6.

Berg, R. van den (1993). Grootschalig innoveren is geen mathematische grootheid. School & Begeleiding,

         39, 5-10.

Visser, J., Berg, R. van den, & Roelofs, E. (1994). Vormgevingskenmerk van de leerweg AVMB.

         Pedagogisch Tijd­schrift, 19(1), 31-49.

Berg, R. van den (1993). The Concerns-Based Adoption Model in the Netherlands, Flanders and the United

         Kingdom: State of the art and perspective. Studies in  n, 19, 51-63.   

Berg, R. van den (1992). Transformational Education Policy: Schools as strategic organizations.

         Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization, 13(4), 440-459.

Berg, R. van den, & Cöp, J. (1992). Veranderingen in het primair onderwijs door FBS.

         Schoolmanagement, 7, 141-143.

Berg, R. van den (1992). Onderzoek naar onderwijsverzorgingsactiviteiten ten behoeve van

         kwaliteitsbevordering. Pedagogische Studiën, 69, 149-154.

Berg, R. van den (1992). Innovatie als een strategisch vraagstuk binnen scholen. Mesomagazine, 61, 2-6.

Berg, R. van den (1991). Perestroika in het onderwijs: een intercontinentaal verschijnsel.

         School & begeleiding, 32, 7-10.

Berg, R. van den (1991). Onderzoek naar het gebruik van het AVI-pakket.

        Pedagogische Studiën, 68, 189-198.

Berg, R. van den (1991). Nascholing en begeleiding in het perspectief van toekomstig onderzoek.

        Pedagogisch Tijd­schrift, 16(1), 4-13.

Berg, R. van den, & Louwijck, A (1991). De waarde van te­vredenheidspeilingen.

       School & Begeleiding, 29, 20-23.

Berg, R. van den (1991). Bouwstenen voor evaluatie van de SBD-dienstverlening.

       School & Begeleiding, 29, 3-6.

Berg, R. van den (1989). Onderwijs in een veranderend tijdsbeeld. Kompact, 40, 4-14.

Berg, R. van den (1988). Onderwijsvernieuwing op een keer­punt. (Special). School, 16( 7), 31-46.

Berg, R. van den (1989). Enkele strategische oriëntaties voor organisaties in verandering: 'Meesters' in

        veranderingen. Handboek voor Schoolorganisatie en Onderwijsmanagement, 4220-1-20.

        Alphen a/d Rijn: Samsom.

Berg, R. van den (1988). Betekenis van transformatie voor onderwijs(vernieuwing).

       Pedagogische Studiën, 65, 89-102.

Berg, R. van den (1986). Betrokkenheid bij ontwikkeling en verspreiding van kennis.

       Tijdschrift voor Agologie, 15, 150-164.

Berg, R. van den (1985). Deelname aan grootschalige veranderingsprojecten. In: H.P. M. Creemers e.a. (Red.),

        Handboek Schoolorganisatie en Onderwijsmanagement, (4310. 1-22). Alphen a/d Rijn: Samsom.

Berg, R. van den, (1985). Enkele innovatiebenaderingen voor implementatie van een nieuwe basisschool.

        Pedagogische Studiën, 62, 195-209.

Berg, R. van den (1985). Het betrokkenheidsmodel: op enkele aspecten nader bekeken.

        Pedagogisch Tijdschrift, 10, 179-180.

Berg, R. van den, & Vandenberghe, R. (1985). Grootschaligheid in de onderwijsvernieuwing: enkele replieken.

        Pedagogisch Tijdschrift, 10(7), 390-395.

Berg, R. van den (1983). The functioning of school princi­pals in relation to large-scale change efforts in the

       Netherlands. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association,

        Mon­treal, Canada.     

Berg, R. van den (1983). Betrokkenheid en ontwikkeling in de betrokkenheid bij een innovatie.

        In: H. P. M. Creemers et al (Red.), Losbladig Onderwijskundig Lexicon,

        BG 3200, 1-22. Alphen a/d Rijn: Samsom.

Berg, R. van den, & Kwan­tes, N. (1983). Participerend leren in HAVO en VWO, een voorstel tot een

        grootschalige ver­nieuwing nader bekeken. Pedagogisch Tijdschrift, 8(3), 135-146.

Berg, R. van den (1981). De plaats van de docent in een vernieuwingsproces.

        Pedagogisch Tijdschrift, 6(7), 288-297.

Berg, R. van den (1979). Een evaluatie van een innovatie. Pedagogisch Tijdschrift, 4 (10), 585-611.

Berg, R. van den (1978). Een analyse van het niveau van de leesprestaties in een  aantal scholen van het

        AVI-project. Pedagogische Studiën, 55, 275-289.

Berg, R. van den (1978). Individualisering en onderwijsvernieuwing. Jeugd in School en Wereld,

         63(5), 209-215.

Berg, R. van den (1978). Individualisering en de klas als groep. Resonans, 10(9), 272-277.

Berg, R. van den (1977). Reactie op 'lezen met leesindex A'. Resonans, 10(4), 118-119.

Berg, R. van den (1976). Beschrijving en waardebepaling van een innovatiestrategie (1970-1977).

         Pedagogisch Tijdschrift, 1(4), 211-220.

Berg, R. van den (1976). Een systematische analyse van lees­methoden voor het basisonderwijs.

         Pedagogisch Tijd­schrift/Forum voor Opvoedkunde, 1(6), 321-335.

Volledige lijst van publicaties

Lijst van alle publicaties.