Welkom
Leeropdracht en advisering
Utopia. Naar ander onderwijs. Document voor de toekomst
Leeropdracht en advisering
Leeropdracht en advisering
Leeropdracht en advisering
Wetenschappelijke biografie
Leeropdracht en advisering
Herstel van de pedagogische dimensie
Leeropdracht en advisering
Met andere ogen naar onderwijs en opvoeding kijken
Leeropdracht en advisering
Jezelf zijn. Over autonomie in het onderwijs
Leeropdracht en advisering
Leiderschap
Leeropdracht en advisering
blanco
Naar onderwijs in blauw
Naar onderwijs in blauw

Manifest: “Naar onderwijs in blauw. Aan de vanzelfsprekendheden voorbij”

  

We zijn verknocht aan de leerstofjaarklas. Daar omheen is ons hele collectieve onderwijsbolwerk en onze identiteit opgebouwd. In dit systeem zijn kinderen of leerlingen kwetsbaar voor stigmatisering en buitensluiting. Dit is tegen de mensenrechten, inhumaan en discriminerend. 

Het onderwijs zit vol met vanzelfsprekendheden, zoals de leerstofjaarklas. Om daaraan te ontkomen, schreef ik ‘Naar onderwijs in blauw’, bedoeld om uit te dagen en te confronteren, maar ook om hoop en verlangen uit te drukken.


Verscheidenheid is essentieel voor onze evolutie. Kinderen of leerlingen zijn niet gelijk, zij leren niet gelijk en zij leven niet gelijk. Erkenning van die verscheidenheid is de basis voor de ontwikkeling van elk kind of elke leerling. Naast die erkenning is in het onderwijs verticaliteit in programmaopbouw ook van groot belang.


Iedere leerling verdient een eerlijke en rechtvaardige onderwijsplek. We praten niet meer over 'sterkere' of 'zwakkere' leerlingen, niet meer over achterstanden, niet meer over vooruit zijn, niet meer over zwakbegaafd of hoogbegaafd. Ook niet over gepersonaliseerd onderwijs, maar wel over ontwikkelingsgericht onderwijs in een blijvende dialoog. 


Naar onderwijs in blauw: de kleur van de hoop en het verlangen naar een verandering van ongekende omvang.


Voor alle kinderen

  

Gegevens over het boek:


Dolf van den Berg (2019). Naar onderwijs in blauw. Aan de vanzelfsprekendheden voorbij. Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch: Gompel&Svacina. ISBN: 978-94-6371-111-1. Kosten: € 24.--  Te bestellen bij de uitgever of andere verkooppunten.