Start
Leeropdracht en advisering
Leeropdracht en advisering
Wetenschappelijke biografie
Wetenschappelijke biografie
Manifest “Naar onderwijs in blauw"
Manifest “Naar onderwijs in blauw"
De toekomst van ons onderwijsstelsel
De toekomst van ons onderwijsstelsel
Utopia: Naar ander onderwijs. Document voor de toekomst
Utopia: Naar ander onderwijs. Document voor de toekomst
Overige publicaties
Overige publicaties
Alle publicaties
Alle publicaties

Dankzij de enorme vooruitgang in de hersenwetenschappen begrijpen we steeds beter hoe onze hersenen functioneren en ons gedrag beïnvloeden. Het terrein van de neurowetenschappen en -filosofie bevindt zich doorgaans echter buiten het gezichtsveld van onderwijsbestuurders, -begeleiders, leidinggevenden en leraren. Voor zover men er al kennis van neemt, zal men doorgaans slecht uit de voeten kunnen met de uitkomsten ervan. Met dit essay hoop ik in beide leemtes te voorzien. Wat zijn de consequenties van de recente inzichten uit deze wetenschappen voor opvoeding en onderwijs? Dat beschrijf ik in dit essay. Recente, fundamentele studies over pedagogiek en onderwijs reppen met geen woord over neurowetenschappelijke inzichten, terwijl die wel van belang kunnen zijn. Vaker de grenzen van je eigen discipline overstijgen, om met andere ogen naar onderwijs en opvoeding te kijken, verdient wat mij betreft aanbeveling.
Gegevens over het boek:
Dolf van den Berg (2016), Met andere ogen naar onderwijs en opvoeding kijken. Betekenis van ‘geest-brein’onderzoek. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3431-5. Kosten: € 19.00 en te bestellen bij: info@maklu.be of info@maklu.nl of uitgeverij@garant.be of info@garant-uitgevers.nl

Essay: “Met andere ogen naar onderwijs en opvoeding kijken. Betekenis van ‘geest-brein’onderzoek”