Welkom
Leeropdracht en advisering
Utopia. Naar ander onderwijs. Document voor de toekomst
Leeropdracht en advisering
Leeropdracht en advisering
Leeropdracht en advisering
Wetenschappelijke biografie
Leeropdracht en advisering
Herstel van de pedagogische dimensie
Leeropdracht en advisering
Met andere ogen naar onderwijs en opvoeding kijken
Leeropdracht en advisering
Jezelf zijn. Over autonomie in het onderwijs
Leeropdracht en advisering
Leiderschap
Leeropdracht en advisering
blanco
Naar onderwijs in blauw
Naar onderwijs in blauw

In 2007 verscheen bij Garant: Antwerpen/Apeldoorn mijn boek: “Denk aan je mensen. Weerbarstigheid te lijf in het onderwijs en elders”. Kosten: € 14,80 en te bestellen bij: info@maklu.be of info@maklu.nl of uitgeverij@garant.be of info@garant-uitgevers.nlKorte beschrijving van de inhoud


De praktijk van de dagelijkse gang van zaken op scholen is erg weerbarstig. Leraren bouwen aan een persoonlijk systeem van kennis, vaardigheden en houdingen. Bij voorstellen voor verandering ontstaan confrontaties tussen dit persoonlijk systeem en de inhoud van de voorstellen. Dit is ernstig, want in heel veel gevallen zorgt dit voor onzekerheid, onmacht, angst, frustratie, zelftwijfel en gevoelens van isolement. Dit is echter te vermijden door een bijzonder leiderschap te ontwikkelen. De grootste valkuil voor een leidinggevende is macht, de grootste uitdaging is oog hebben voor je medewerkers. De diverse mede-auteurs geven vanuit specifieke invalshoeken en met praktijkvoorbeelden inzichten en manieren om deze weerbarstigheid te lijf te gaan.


In het najaar van 2009 verscheen ook bij Garant “Onderwijsinnovatie: Geen verzegelde lippen meer”. Kosten: € 27,00 en te bestellen bij: info@maklu.be of info@maklu.nl of uitgeverij@garant.be of info@garant-uitgevers.nlKorte beschrijving van de inhoud


Dit boek is bedoeld voor bestuurders en leidinggevenden in het onderwijs. We nemen de tijd voor een moment rust en houden even de adem in. Van de schaduw van de oude innovaties willen we weg, omdat de prijs van ingevoerde innovaties voor menigeen te hoog was. Immers, een docent of leidinggevende is veel gecompliceerder dan onze schematische verklaringen willen en kunnen wijsmaken. Mensen in het onderwijs zie je niet als huizen, bomen en sterren. Er ligt helaas soms veel zelfgenoegzaamheid in de overtuiging waarmee beleidsmakers en bestuurders nog steeds oordelen over innovaties uitspreken. Daarom zijn docenten meesters in het zwijgen geworden. Kent men elkaar nog genoeg? Beleidsmakers en bestuurders kleineren zich onnodig als ze geen tegenspraak dulden. Tegenspraak is echter de brandstof van het denken. En: de ander mag er zijn. Als dit niet meer kan in het onderwijs, leidt dit tot het psychisch doden van een mens. De ontwikkelde beschrijvingen, onderwijsportretten en loopbaancurven doen de lippen ontsluiten: geen verzegelde lippen meer!


In het najaar van 2013 verscheen bij Garant ‘Leidingevende, wie ben je? Postmoderne visie op leidinggeven in het onderwijs’. Kosten: € 30,00 en te bestellen bij: info@maklu.be of info@maklu.nl of uitgeverij@garant.be of info@garant-uitgevers.nl


ISBN 978-90-441-3070-6Korte beschrijving van de inhoud


Dit boek volgt op de twee vorige studies en vormt daarmee een trilogie. Rode draad in deze studies is de zoektocht naar onderwijs dat meer in overeenstemming is met de kenmerken van menselijke ontwikkeling. In “Leidinggevende, wie ben je?” ontvouwen de auteurs een postmodern perspectief op leidinggeven. Postmodernisten vragen aandacht voor het gegeven dat het individu tegenwoordig meer en meer op zichzelf is aangewezen. Zelfbevestiging en ontwikkeling van gevoelens van eigenwaarde houden verband met persoonlijke groei en welbevinden, in relatie tot de ander. Dit maakt ‘herschepping’ van het proces van leidinggeven hoogst noodzakelijk. Hoe kun je je innerlijke kompas gebruiken? Hoe kun je de dingen doen die bij je passen? Hoe richt je je professionele leven in op een manier waar je blij van wordt? De huidige dominante politieke beheersstructuur in het onderwijs biedt nauwelijks ruimte voor het stellen van dergelijke dieperliggende, existentiële en morele vragen van deze tijd. Iedere leidinggevende, van teamleider tot en met bestuurder, zal vooral een bemiddelaar moeten zijn van de ontwikkeling van anderen, niet door wegen vrij te maken, maar door anderen in staat te stellen hun wegen vrij te maken. In dit boek worden nieuwe basisprincipes ontwikkeld, resulterend in elf dimensies van excellent leiderschap. Aan de hand van onderzoeksdata ontleend aan de Nederlandse en Vlaamse onderwijspraktijk, worden deze dimensies nader ingevuld. Luc Stevens en Roland Vandenberghe zijn belangrijke co-auteurs.

  

Trilogie over leiderschap