Start
Wetenschappelijke biografie
Wetenschappelijke biografie
Manifest “Naar onderwijs in blauw"
Manifest “Naar onderwijs in blauw"
De toekomst van ons onderwijsstelsel
De toekomst van ons onderwijsstelsel
Utopia: Naar ander onderwijs. Document voor de toekomst
Utopia: Naar ander onderwijs. Document voor de toekomst
Overige publicaties
Overige publicaties
Alle publicaties
Alle publicaties

Leeropdracht en advisering


Mijn leeropdracht aan de universiteiten van Nijmegen en Tilburg (TiasNimbas) lag op de domeinen: onderwijsinnovatie en leiderschap met het accent op de ontwikkeling van mens en wereld. Vanuit de inhoud van deze leeropdracht adviseer ik nationaal en internationaal bestuurders, directies en docenten van allerlei onderwijsinstellingen in de vorm van onder meer begeleiding op locatie, voordrachten en workshops. Tot de geadviseerden behoren de MBO Raad,  de VO-raad en de PO-raad, enkele colleges van OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) en andere besturen uit het voortgezet onderwijs, het NIVOZ, diverse ROC’s en scholen in verschillende georganiseerde verbanden.


Voor het voortgezet onderwijs werk ik samen met het Rodenborch-College, het Jeroen Bosch College en voor het basisonderwijs met de Stichting Scala te Elshout.


In 2019 ontwikkelde ik de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) met de bedoeling politiek, onderwijs en samenleving te motiveren en te mobiliseren om het reeds lange tijd bekritiseerde leerstofjaarklassensysteem van het Nederlandse onderwijs om te vormen in een duurzaam ontwikkelingsgericht onderwijssysteem en dit wettelijk vast te leggen. Hiertoe behoort een wettelijk verbod op zittenblijven en op het naar een niet-passend onderwijsniveau leiden van een leerling (zie Beleidsplan Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs op de website van TOO). 
  

Leeropdracht en advisering