Start
Leeropdracht en advisering
Manifest “Naar onderwijs in blauw"
Manifest “Naar onderwijs in blauw"
De toekomst van ons onderwijsstelsel
De toekomst van ons onderwijsstelsel
Utopia: Naar ander onderwijs. Document voor de toekomst
Utopia: Naar ander onderwijs. Document voor de toekomst
Overige publicaties
Overige publicaties
Alle publicaties
Alle publicaties

Wetenschappelijke biografie

In de zeventiger jaren ontwikkelde ik het AVI-pakket (Analyse van Individualisering) voor het leesonderwijs met de daarbij behorende 9 AVI-leesniveaus en zijn toetskaarten. Deze niveaus en kaarten worden nu nog op een hoog percentage scholen gebruikt. Ook de landelijke en regionale bibliotheken gebruiken deze niveaus nog steeds voor de indeling van de leesboeken voor jonge kinderen. In 1978 behaalde ik mijn doctorsgraad aan de universiteit te Utrecht op een wetenschappelijke verantwoording van het AVI-pakket. In 1997 promoveerde bij mij Jacqueline Visser op het proefschrift: “De schatting, normering en validering van de AVI-toetskaarten”.


Vanaf 1978 verlegde ik mijn aandacht naar het leiderschap en innovatie in alle vormen van onderwijs en begon aan een meer dan 30-jaar durende samenwerking met de universiteit van Leuven (België) en wel in de persoon van Prof. Dr. Roland Vandenberghe. Nationaal en internationaal deed ik onderzoek en ontwikkelde ik veel (wetenschappelijke) publicaties. In de tachtiger jaren participeerde ik in het “International School Improvement Project” (ISIP) en was auteur, mede-auteur en redacteur van vier internationale publicaties. Op basis van samenwerking met de universiteit van Austin in Texas (USA) ontwikkelde ik samen met Prof. Dr. Roland Vandenberghe het Betrokkenheidsmodel (“Concerns Based Adoption Model”: CBAM), dat nationaal en internationaal bekendheid kreeg. Zie hiervoor de publicatielijst.


In 2002 werd ik aangetrokken door TiasNimbas (Tilburg Institute for Advanced Studies) van de universiteit te Tilburg. In 2003, 2004 en 2008 behaalde ik daar de Best Teacher Award.


In 2007 verscheen bij uitgeverij Garant mijn boek: “Denk aan je mensen. Weerbarstigheid te lijf in het onderwijs en elders”. In 2009 (ook bij uitgeverij Garant) onder mijn redactie het boek: “Onderwijsinnovatie: Geen verzegelde lippen meer”.


Het boek “Leidinggevende, wie ben je? Postmoderne visie op leidinggeven in het onderwijs” (2013) (ook verschenen bij uitgeverij Garant) volgde op de boeken van 2007 en 2009.


Op 9 maart 2012 ontving ik een Koninklijke Onderscheiding. Onder meer omwille van mijn wetenschappelijke verdiensten werd ik benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Mede in het kader van de samenwerking met verschillende onderwijsorganisaties verschenen mijn boeken: “Jezelf zijn. Over autonomie in het onderwijs” (2014) en “Herstel van de pedagogische dimensie in de ontwikkeling van mens en wereld” (2015). Deze twee boeken tonen een preoccupatie met thema’s die logisch voortvloeien uit de vorige studies en uit eigen werkervaringen. De invalshoek van deze beide boeken is humanistisch-wijsgerig: jezelf zijn in betrokkenheid.


In augustus 2016 verscheen mijn essay: “Met andere ogen naar onderwijs en opvoeding kijken. Betekenis van recent ‘geest-brein’ onderzoek” (ook verschenen bij uitgeverij Garant). Dit essay biedt een nadere reflectie op een zorgvuldig handelen in onderwijs en opvoeding.


De vorige boeken culmineerden in mijn studie: “Utopia. Naar ander onderwijs. Document voor de toekomst” (2018), uitgegeven bij Gompel&Svacina. Mijn manifest: “Naar onderwijs in blauw. Aan de vanzelfsprekendheden voorbij” (2019, bij dezelfde uitgever) is een vervolg op Utopia.


In 2020 verscheen mijn essay “De Toekomst van ons onderwijsstelsel” , ook uitgegeven bij Gompel&Svacina. Dit essay maakt het drieluik compleet.

Wetenschappelijke biografie