Welkom
Leeropdracht en advisering
Utopia. Naar ander onderwijs. Document voor de toekomst
Leeropdracht en advisering
Leeropdracht en advisering
Leeropdracht en advisering
Wetenschappelijke biografie
Leeropdracht en advisering
Herstel van de pedagogische dimensie
Leeropdracht en advisering
Met andere ogen naar onderwijs en opvoeding kijken
Leeropdracht en advisering
Jezelf zijn. Over autonomie in het onderwijs
Leeropdracht en advisering
Leiderschap
Leeropdracht en advisering
blanco
Naar onderwijs in blauw
Naar onderwijs in blauw

Volledige lijst van publicaties


ARTIKELENBerg, Dolf van den (2015a). Herstel van de pedagogische dimensie. De Nieuwe Meso,

        2(3), 28-32.

Berg, Dolf van den (2015b). Het prachtige risico van Biesta? De Nieuwe Meso, 2(3), 68-74.

Berg, Dolf van den (2015c). Recht doen aan de waardigheid van de ander. Is de ander een

        ‘afgeleide’ van mijn eigen beeld en gelijkenis? NIVOZ-Forum, 17 september.

Berg, Dolf van den (2015d). De kracht van vertrouwen en de ontwikkeling van mensen.

        NIVOZ-Forum, 24 september.

Een drieluik van artikelen over pedagogische tact

        Berg, Dolf van den (2016a). Pedagogische tact, verrijkt vanuit internationa

        perspectief. NIVOZ-Forum, 3 maart

        Berg, Dolf van den (2016b). Pedagogische tact en de Duitse pedagogische

        literatuur. NIVOZ-Forum, 7 maart.

        Berg, Dolf van den (2016c). Pedagogisch ethos en het meesterschap van de

        pedagoog. NIVOZ-Forum, 10 maart.

Berg, Dolf van den (2016d). Pedagogisch ethos als bedding voor pedagogische tact.

        NIVOZ-Forum, 12 mei.

Berg, R. van den (2002). Teachers’ Meanings Regarding Educational Practice.

       Review of Educational Research ,72(4), 577-625.

Berg, R. van den, Sleegers, P., & Pelkmans, T. (2002). Research into interventions

       from a cultural-individual perspective. Studies in Educational Evaluation,

       28(2), 147-175.

Geijsel, F., Sleegers, P., Van den Berg, R., & Kelchtermans, G. (2001). Conditions

       fostering the implementation of large-scale innovation programs in schools:

       Teachers'perspectives. Educational Administration Quarterly, 37(1), 130-166.

Berg, R. van den, Sleegers, P., & Geijsel, F. (2001). Concerns of teachers about

       adaptive teaching: Evaluation of a support program. Journal of Curriculum and

       Supervision, 16(3), 245-258. 

Sleegers, P., Berg, R. van den, & Geijsel, F. (2000). Building innovative schools: the

       need for new approaches. Teaching and Teacher Education, 16, 801-808.

Berg, R. van den, Sleegers, P., Vandenberghe, R., & Geijsel, F. (2000).

       Implementation of an innovation: Meeting the concerns of teachers. Studies

       in Educational Evaluation, 26(4), 331-347. 

Berg, R. van den, & Ros, A. (1999). The permanent importance of the subjective

       reality of teachers during educational innovation: a concerns - based

       approach. American Educational Research Journal, 36(4), 879-906.

Geijsel, F., Sleegers, P., & Van den Berg, R. (1999). Transformational leadership

       and the implementation of large-scale innovation programs. Journal of

       Educational Administration, 37(4), 309-328.

Berg, R. van den, Vandenberghe, R., & Sleegers, P. (1999). Management of

       innovations from a cultural-individual perspective. School Effectiveness and

       School Improvement, 10(3), 321-351. 

Geijsel, F., Van den Berg, R., Sleegers. P. (1999). The innovative capacity of

       schools in primary education: a qualitative study. International Journal of

       Qualitative Studies in Education, 12(2), 175-191. .

Berg, R. van den, & Ros, A. (1998). Analyse van de subjectieve realiteit van

       docenten bij onderwijsvernieuwing. Pedagogische Studiën, 75, 36-51.

Berg, R. van den, & Sleegers, P. ( 1996). The innovative capacity of secondary

       schools: a qualitative study. Qualitative Studies in Education, 9(2), 201-223.

Geijsel, F., Berg, R. van den, & Sleegers, P. (1996). Het innovatief vermogen van

       scholen in het basisonderwijs: een tweede vooronderzoek. Pedagogische

       Studiën, 73, 42-55.

Berg, R. van den, & Vandenberghe, R. (1996). Vernieuwen: samenspel tussen

       professionele ontwikkeling van docenten en schoolontwikkeling. School &

       Begeleiding, 3, 11-15.

Berg, R. van den & Beek, A. ter (1995). Het innovatief vermogen van een school als

       basis voor kwaliteitszorg. Mesomagazine, 82, 2-9.

Visser. J., Berg, R. van den, & Roelofs, E. (1995). Characteristics of the AVMB

       educational route (General preparation for society and career). Studies in

       Educational Evaluation, 21, 23-42

Berg, R. van den, Sleegers, P., Bakx, E., & Eerden, E. van der (1994). Het innovatief

       vermogen van scholen in het voortge­zet onderwijs: een kwalitatief vooronder

       zoek. Pedagogische Studiën, 71(6), 402-419.

Berg, R. van den, & Koele, A. (1994). De betrokkenheid van leerkrachten in het

       geding, een zondagse en een doordeweekse didactiek. Van Horen Zeggen,

       35(2), 24-31.

Visser, J., & Berg, R. van den (1994). AVI 20 jaar: over het 'oude' en het 'nieuwe'.

       Kompact, 52, 2-6.

Berg, R. van den (1993). Grootschalig innoveren is geen mathematische grootheid.

       School & Begeleiding, 39, 5-10.

Visser, J., Berg, R. van den, & Roelofs, E. (1994). Vormgevingskenmerk van de

       leerweg AVMB. Pedagogisch Tijd­schrift, 19(1), 31-49.

Berg, R. van den (1993). The Concerns-Based Adoption Model in the Netherlands,

       Flanders and the United Kingdom: State of the art and perspective.

       Studies in  n, 19,     51-63.    

Berg, R. van den (1992). Transformational Education Policy: Schools as strategic         organizations. Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization, 13(4), 440-459.

Berg, R. van den, & Cöp, J. (1992). Veranderingen in het primair onderwijs door

       FBS. Schoolmanagement, 7, 141-143.

Berg, R. van den (1992). Onderzoek naar onderwijsverzorgingsactiviteiten ten

       behoeve van kwaliteitsbevordering. Pedagogische Studiën, 69, 149-154.

Berg, R. van den (1992). Innovatie als een strategisch vraagstuk binnen scholen.

       Mesomagazine, 61, 2-6.

Berg, R. van den (1991). Perestroika in het onderwijs: een intercontinentaal

       verschijnsel. School & begeleiding, 32, 7-10.

Berg, R. van den (1991). Onderzoek naar het gebruik van het AVI-pakket.

       Pedagogische Studiën, 68, 189-198.

Berg, R. van den (1991). Nascholing en begeleiding in het perspectief van

       toekomstig onderzoek. Pedagogisch Tijd­schrift, 16(1), 4-13.

Berg, R. van den, & Louwijck, A (1991). De waarde van te­vredenheidspeilingen.

       School & Begeleiding, 29, 20-23.

Berg, R. van den (1991). Bouwstenen voor evaluatie van de SBD-dienstverlening.

       School & Begeleiding, 29, 3-6.

Berg, R. van den (1989). Onderwijs in een veranderend tijdsbeeld.

        Kompact, 40, 4-14.

Berg, R. van den (1988). Onderwijsvernieuwing op een keer­punt. (Special). School,

       16( 7), 31-46.

Berg, R. van den (1989). Enkele strategische oriëntaties voor organisaties in

       verandering: 'Meesters' in veranderingen. Handboek voor Schoolorganisatie en         Onderwijsmanagement, 4220-1-20. Alphen a/d Rijn: Samsom.

Berg, R. van den (1988). Betekenis van transformatie voor onderwijs(vernieuwing).

       Pedagogische Studiën, 65, 89-102.

Berg, R. van den (1986). Betrokkenheid bij ontwikkeling en verspreiding van kennis.

       Tijdschrift voor Agologie, 15, 150-164.

Berg, R. van den (1985). Deelname aan grootschalige veranderingsprojecten. In: H.

       P. M. Creemers e.a. (Red.), Handboek Schoolorganisatie en

       Onderwijsmanagement, (4310. 1-22). Alphen a/d Rijn: Samsom.

Berg, R. van den, (1985). Enkele innovatiebenaderingen voor implementatie van

       een nieuwe basisschool. Pedagogische Studiën, 62, 195-209.

Berg, R. van den (1985). Het betrokkenheidsmodel: op enkele aspecten nader

       bekeken. Pedagogisch Tijdschrift, 10, 179-180.

Berg, R. van den, & Vandenberghe, R. (1985). Grootschaligheid in de

       onderwijsvernieuwing: enkele replieken. Pedagogisch Tijdschrift,

        10(7), 390-395.

Berg, R. van den (1983). The functioning of school princi­pals in relation to large

       -scale change efforts in the Netherlands. Paper presented at the annual

       meeting of the American Educational Research Association, Mon­treal, Canada.

Berg, R. van den (1983). Betrokkenheid en ontwikkeling in de betrokkenheid bij een

       innovatie. In: H. P. M. Creemers et al (Red.), Losbladig Onderwijskundig

       Lexicon, BG 3200, 1-22. Alphen a/d Rijn: Samsom.

Berg, R. van den, & Kwan­tes, N. (1983). Participerend leren in HAVO en VWO, een

       voorstel tot een grootschalige ver­nieuwing nader bekeken. Pedagogisch

       Tijdschrift, 8(3), 135-146.

Berg, R. van den (1981). De plaats van de docent in een vernieuwingsproces.

       Pedagogisch Tijdschrift, 6(7), 288-297.

Berg, R. van den (1979). Een evaluatie van een innovatie. Pedagogisch Tijdschrift,

       4 (10), 585-611.

Berg, R. van den (1978). Een analyse van het niveau van de leesprestaties in een

       aantal scholen van het AVI-project. Pedagogische Studiën, 55, 275-289.

Berg, R. van den (1978). Individualisering en onderwijsvernieuwing. Jeugd in School

       en Wereld, 63(5), 209-215.

Berg, R. van den (1978). Individualisering en de klas als groep. Resonans,

        10(9), 272-277.

Berg, R. van den (1977). Reactie op 'lezen met leesindex A'. Resonans,

        10(4), 118-119.

Berg, R. van den (1976). Beschrijving en waardebepaling van een innovatiestrategie

        (1970-1977). Pedagogisch Tijdschrift, 1(4), 211-220.

Berg, R. van den (1976). Een systematische analyse van lees­methoden voor het         basisonderwijs. Pedagogisch Tijd­schrift/Forum voor Opvoedkunde, 1(6), 321-335.

Boeken, hoofdstukken en artikelenBOEKEN


Berg, Dolf van den (2019). Naar onderwijs in blauw. Aan de vanzelfsprekendheden voorbij.

        Gompel&Svacina: Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch.

Berg, Dolf van den (2018). Utopia. Naar ander onderwijs. Document voor de toekomst.

        Gompel&Svacina: Oud-Turnhout / 's-Hertogenbosch

Berg, Dolf van den (2016). Met andere ogen naar onderwijs en opvoeding kijken.

        Betekenis van ‘geest-brein’ onderzoek. Garant: Antwerpen/Apeldoorn.  

Berg, Dolf van den (2015). Herstel van de pedagogische dimensie in de ontwikkeling

        van mens en wereld. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Berg, Dolf van den (2014). Jezelf zijn. Over autonomie in het onderwijs.         Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Berg, Dolf van den, Stevens, Luc, & Vandenberghe, Roland (2013). Leidinggevende,

        wie ben je? Postmoderne visie op leidinggeven in het onderwijs. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Berg, Dolf van den (2009). Onderwijsinnovatie: Geen verzegelde lippen meer.

        Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Berg, Dolf van den (2007, 20092). Denk aan je mensen! Weerbarstigheid te lijf in

        onderwijs en elders. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. 

Berg, R. van den (2002). Existentiële belevingen van leraren bij hun onderwijs.

        Nijmegen University Press. 

Berg, R. van den, & Vandenberghe, R. (1999). Succesvol leiding geven aan

        onderwijsinnovaties: investeren in mensen. Alphen a/d Rijn: Samsom.

        (Deventer: Kluwer).

Berg, R. van den, & Vandenberghe, R. (1999). Onderwijsvernieuwing: zorgvuldig

       mensenwerk. 's-Hertogenbosch: KPC Groep. 

Berg, R. van den, Lauwerijssen, M., Sanner, R., & Ros, A. (1998). Adaptief

       Onderwijs: hoe doe je dat en wat zie je dan?  's-Gravenhage: PMPO. 

Berg, R. van den, Heuvel, K. van den, Sleegers, P., & Geijsel, F. (1997).

       Transformatie in het onderwijs. Hoe met vernieuwingen om te gaan?

        MESOfocus, 29. Houten: Educa­tieve Partners Nederland.

Berg, R. van den, & Vandenberghe, R. (1995). Wegen van betrokkenheid. Reflecties

       op onderwijsvernieuwing. Tilburg: Zwijsen. 

Berg, R. van den (1990). Transformatief vernieuwingsbeleid. Inaugurele rede KU

       Nijmegen. Deventer: Van Loghum Slaterus. 

Berg, R. van den (Red.) (1990). Bouwstenen voor evaluatie. Houten/Antwerpen:

       Bohn, Stafleu Van Loghum. 

Berg, R. van den, Hameijer, U. & Stokking, K. (Eds.) (19­88). Dissemination

       reconsidered: the demands of implementa­tion. International School

       Improvement Project (ISIP). Leuven: ACCO. 

Berg, R. van den, & Vandenberghe, R. (1988). Onderwijsvernieuwing op een

       keerpunt. Onderzoek, prak­tijkverkenningen en begeleiding in een veranderend

       tijdsbeeld. Tilburg: Zwijsen. 

Berg, R. van den, & Hermeling, P. (Red.) (1986). Ervaringen met het

       Betrokkenheidsmodel. 's-Hertogenbosch: Katholiek Pedagogisch Centrum. 

Berg, R. van den, & Vandenberghe, R. (1986). Strategies for large-scale change in

       education: dilemmas and solutions. International School Improvement Project

       (ISIP). Leu­ven: ACCO. 

Berg, R. van den, & Vandenberghe, R. (1984). Grootschaligheid in de

       onderwijsvernieuwing. Tilburg: Zwijsen. 

Berg, R. van den (1984). Voorlichting: een strategie tot verandering. Meppel: Boom.

Berg, R. van den, & Vandenberghe, R. (1981, 19842) Onderwijsinnovatie in

       verschuivend perspectief. Tilburg: Zwijsen. 

Berg, R. van den, & Vandenberghe, R. (1981). Voorbeeld-interviews en

       codeeroefeningen. Behorend bij Onderwijsinno­vatie in verschuivend

       perspectief. Tilburg: Zwijsen. 

Berg, R. van den (1979). Onderwijsbegeleiding in de praktijk. Tilburg: Zwijsen. 

Berg, R. van den (1977, 19792). Individualisering. Beschrijving en waardering van

       het onderwijsleergedrag bij individualiserend leesonderwijs in de lagere

       school. Proefschrift. Tilburg: Zwijsen. 

Berg, R. van den, & Lintelo, H.G. te (1977). AVI: Individualisering van het

       onderwijs. Map 1: Observatie en begeleiding van individualiseringsvormen.

       Map 2: Individualisering van het leesonderwijs. 's-Hertogenbosch: Katholiek

       Pedagogisch Centrum.

  

HOOFDSTUKKEN
Berg, R. van den (2004). Sturing en de betekenisgeving door leerkrachten bij

       innovatieprocessen. In G. Kelchtermans (Red.), De stuurbaarheid van

       onderwijs. Tussen kunnen en willen, mogen en moeten (pp. 121-140).

       Universitaire Pers Leuven: Studia Paedagogica 37. 

Berg, R. van den & Sleegers, P. (2003). The importance of teachers’subjective

       perceptions of educational innovations: The case of adaptive teaching. In O.

       Saracho, & B. Spodek (Eds.), Contemporary Perspectives in Early Childhood

       Education (pp. 43-58). Information Age Publishing, Inc. 

Berg, R. van den, & Vernooy, K. (2001). Implementatie van onderwijsinnovaties:

       naar een samenhangende benadering. In: B. P. M. Creemers & A. A. M.

       Houtveen (Red.), Onderwijskundig Lexicon, Editie III: Onderwijsinnovatie

       (pp.28-41). Alphen aan den Rijn: Kluwer.

Berg, R. van den, & Sleegers, P. (2000). La capacidad de innovación en las escuelas

       de secundaria: un estudio cualitativo. In A. Estebaranz (Ed.), Construyendo el

       cambio: perspectivas y propuestas de innovación educativa (pp. 329-350).

       Universidad de Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla Manuales

       Universitarios. 

Vandenberghe, R. & Berg, R. van den (1997). Onderwijsvernieuwing en

       professionele ontwikkeling van leraren. In Th. Bergen, A. Knoers & P. Sleegers

       (Red.), Perspectieven op de school in dynamische ontwikkeling (pp. 145-163).

       Alphen a/d Rijn: Samsom HD Tjeenk Willink. 

Berg, R. van den, & Sleegers, P. (1996). Building innovative capacity and

       leadership. In K. Leithwood, J. Chapman, D. Corson, Ph. Hallinger & A. Hart

       (Eds.), International Handbook of Educational Leadership and Administration,

       Part 2 (pp. 653-699). Boston/London: Kluwer Academic Publishers.

Berg, R. van den, & Godfroij, A. J. A. (1992). Nieuwe sleutels tot innovatie.

       Handboek Organisatie, BC 25.350-1-35, afl. 32. Alphen aan den Rijn:

       Samsom.

Berg, R. van den (1992). Innovatie: een strategisch vraagstuk binnen scholen. In J.

       M. Biskop (Red.), Zorg voor kwaliteit (pp. 15-28). Roosendaal: Stichting

       Onderwijs­dag West-Brabant.

Berg, R. van den (1990). Vernieuwen, steeds maar weer, steeds maar weer en

       steeds maar weer. In C. Aarnoutse & M. Voeten (Red.), Gaat en onderwijst.

       Liber amicorum voor dr. M.J.C. Mommers (pp. 251-263). Tilburg: Zwijsen.

Berg, R. van den (1990). Plaats en functie van evaluatie binnen een

       dienstverlenend instituut. In R. van den Berg (Red.), Bouwstenen voor

       evaluatie (pp. 3-18). Houten/ Ant­werpen: Bohn, Stafleu Van Loghum.

Berg, R. van den (1990). Vormgeving van evaluatiebeleid in een organisatie.

        In R. van den Berg (Red.), Bouwstenen voor evaluatie (pp. 187-210).

       Houten/Antwerpen: Bohn, Stafleu Van Loghum.

Berg, R. van den (1990). Marx: bouwer van een belangrijk toekomstscenario. In J.

       H. G. I. Giesbers & F. van der Krogt (Red.), Werken met modellen in

       organisaties (pp. 45-54). Alphen a/d Rijn: Samsom.

Berg, R. van den (1989). Strategies of external support: Fac­tors, tensions,

       implications and messages. In K. Seashore Louis & S. Loucks (Eds.),

       Supporting school improvement: a comparative perspective. International

       School Improvement Project (ISIP) (pp. 65-87). Leuven: ACCO.

Berg, R. van den, & Wijlick, W. van (1989). Supporting school improvement: the

       Dutch case. In K. Seashore Lou­is & S. Loucks (Eds.), Supporting school

       improvement: a com­para­tive perspective. International School  Improvement

       Project (ISIP) (pp. 185-198). Leuven: ACCO.

Berg, R. van den, & Hameijer, U. (1988). Introductory remarks and seminar issues.

       In R. van den Berg, U. Hameijer and K. Stokking (Eds.), Dissemination

       reconsidered: the demands of implementation. International School

       Improvement Project (ISIP) (pp. 19-30). Leu­ven: ACCO.

Berg, R. van den (1988). Some dissemination approaches in the perspective of

        implementation. In R. van den Berg, U. Hameijer & K. Stokking (Eds.),

       Dissemination reconsidered: the demands of implementation. International

       School Improvement Project (ISIP) (pp. 45-66). Leuven: ACCO.

Berg, R. van den (1987). Op zoek naar nieuwe ontwikkelingen. In L. Offenberg & C.

       Winnubst (Red.), Het Betrokkenheidsmodel in ontwikkeling (pp. 105-121).

        's-Hertogenbosch: Katholiek Pedagogisch Centrum.

Berg, R. van den (1987). Internal support of schools. In R. Vandenberghe & G.E.

       Hall (Eds.), Research on internal change facilitation in schools (pp. 71-97).

       Leuven: ACCO.

Berg, R. van den (1985). The Concerns-Based-Adoption-Model. In D. Sixt (Ed.),

       Negotation of meaning in foreign lan­guage teaching and learning (pp. 152

       -183). Amsterdam: Goethe-Instituut.

Berg, R. van den (1985). Onderzoek naar begeleidings­interventies van

       schoolleiders. In K. B. Koster & N. Kwantes (Red.), Schoolbegeleiding,

       leerproblemen en schooluitval. Bijdragen tot de onderwijsresearchdagen 1984

       (pp. 60-71). Lisse: Swets & Zeitlinger.